Missie & Visie

Missie

Ons doel bestaat eruit om patiënten in een veilig en vertrouwde omgeving te ontvangen, te luisteren naar hun verhaal en heel hun leefwereld hierin mee te nemen. Mensen zijn psychosociosomatisch wezens, wat wil zeggen dat onze psyche (geest), ons sociaal leven en somatiek (lichaam) een geheel vormen. Onze missie bestaat erin jouw leefwereld in kaart te brengen en samen te zoeken naar de best mogelijk oplossing voor je problemen. Door verder te kijken dan enkel de (fysieke) klacht, komen we samen tot een betere versie van jezelf. Mensen terug pijnvrij en volledig mobiel krijgen is ons grootste doel.

Visie

We streven ernaar om mensen een beter inzicht te laten krijgen in hun problemen en zelfstandiger te maken. Patiënten moeten beter geïnformeerd worden zodat ze een juist inzicht krijgen in hun klachten. Wij blijven bijscholingen volgen om jullie van de best mogelijk behandeling te voorzien. Ons doel is om in samenwerking met andere zorgverstrekkers het aanbod uit te breiden (dietiste, psycholoog, podoloog, …) zodat jullie alleen de beste zorgen kunnen krijgen binnen Kinevolve.