Postnatale kinesitherapie

Kinesitherapie na de zwangerschap en bevalling is van groot belang.

Je lichaam heeft 9 maanden hard gewerkt om een prachtige baby te laten groeien om daarna nog eens harde arbeid te verrichten bij de bevalling. Herstel is dus zeker nodig en daar willen wij je graag in begeleiden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek over:

  • de ervaring tijdens de zwangerschap
  • de bevalling (bv. natuurlijk of via keizersnede)
  • mogelijke musculoskeletale klachten tijdens of na de zwangerschap (bv. bekkeninstabiliteit)
  • mogelijke urologische of andere incontentieproblemen
  • sport- en werkhervatting

Daarna volgt een uitwendig onderzoek van:

  • de buikwand
  • bekkenbodem
  • algemeen musculoskeletaal onderzoek

Wanneer we een zicht hebben op de huidige toestand, starten we een oefenschema op om je bekkenbodem, diepe buikspieren en andere spieren terug te versterken.

Ook geef ik je advies naar sporthervatting.

Daarnaast is er ook ruimte voor manuele therapie bij eventuele klachten.

Wanneer start je best met postnatale kinesitherapie?

Bij een natuurlijke bevalling start je best zes weken na de bevalling. Zorg dat je zeker ook toestemming hebt van je gynaecoloog of vroedvrouw.

Na een keizersnede wacht je best 6-8 weken om het litteken voldoende te laten genezen.

Ik sta steeds in nauw contact met Laura Peleman, erkend bekkenbodemtherapeut, bij Kinecor in Schoonbeek. Bij eventuele problemen is een doorverwijzing naar haar mogelijk.