Persoonlijke aanpak

Patiënt en therapeut gaan steeds hand in hand. Een vraaggesprek maakt duidelijk wat het probleem is en legt de verwachtingen vast. Het onderzoek brengt de problemen in kaart waarna er met inspraak van jou als patiënt een behandelplan zal opgesteld worden.

En dit alles met maar één doel:


Evolueer naar een betere versie van jezelf !