Manuele therapie

Manuele therapie gaat een stap verder dan traditionele kinesitherapie in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van het bewegingsapparaat. Na een uitgebreid vraaggesprek volgt een functieonderzoek bestaande uit spiertesten, gewrichtstesten, coördinatietesten, enz.

Op basis van deze gegevens stellen we samen met jou een behandelplan op en begeleiden we je doorheen je revalidatie. Deze therapie is gericht op het herstellen en verbeteren van je volledig bewegingsapparaat.

Manuele therapie maakt gebruik van ‘manuele technieken’. Dit zijn technieken waarbij vooral de handen gebruikt worden om bepaalde stimuli te geven aan bot, spier en gewricht. De gekende manipulatie of ‘kraken’ behoort hier ook toe.